top of page
New York Sea Port
Home: Welcome

PREVENT ADVIESGROEP B.V.

gasfabriek

VEILIGHEID

Veiligheid gaat over het veilig wonen, werken en recreëren. Of je nu woont langs een transportroute voor gevaarlijke stoffen, werkt met chemische stoffen of met het vliegtuig op vakantie gaat. De zorg voor veiligheid maakt dat de kans op betrokken raken bij een incident minimaal is. Daarvoor gebruiken we wetgeving, normen, rekenregels, handreikingen, et cetera. Wij passen deze regels toe. In de breedste zin van het woord.

Lees meer...

ARBO

Het integreren van arbo in de bedrijfsvoering is een grote uitdaging. De positieve invloed op gezondheid en veiligheid van de werknemer heeft ook uitwerking op de performance van het bedrijf als organisatie. Arbodienstverlening  in de vorm van risico-inventarisaties, werkplekonderzoeken en blootstellingsonderzoeken zorgen voor het duurzaam gezond en inzetbaar houden van werknemers. Lees meer...

Business Meeting
Windmolens op groen gebied

MILIEU

Ons meest diverse adviesgebied is MILIEU. Wij ondersteunen bedrijven met het aanvragen van Omgevingsvergunningen of het doen van een melding Activiteitenbesluit. Daarvoor leveren we ook de onderliggende onderzoeken en rapportages: akoestische onderzoeken, risicoberekeningen, geuronderzoeken, energiebesparingsonderzoeken en meer. Lees meer...

Home: Services

CONTACT

Bezoekadres: De Dijken 7F, 1747 EE Tuitjenhorn

Postadres: Postbus 82, 1800 AB Alkmaar

info@preventadviesgroep.nl

085 760 7941

Bedankt voor de inzending!

Customer Service Rep
Home: Contact
bottom of page