top of page

AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING

Complete, inhoudelijk juiste en robuuste teksten flankeren onze aanvragen omgevingsvergunningen

Laser snijden

INVENTARISATIE

jonge Advocaat

TOETSING

Het geven van een presentatie

TOELICHTING

Relevante activiteiten

In art. 2.1 lid 1 onder e Wabo is aangegeven dat het verboden is om zonder omgevingsvergunning een inrichting of mijnbouwwerk:

  • op te richten;

  • te veranderen of de werking te veranderen;

  • in werking te hebben.

Via een aanvraag Omgevingsvergunning Milieu kunt u de gewenste ontwikkeling aanvragen bij de overheid.

Toetsing aan wet- en regelgeving

In de Regeling Omgevingsrecht (Mor) is vastgelegd welke gegevens (indieningsvereisten) over de inrichting door de aanvrager aangeleverd moeten worden bij een aanvraag voor een Omgevingsvergunning Milieu. Voor een omgevingsvergunning Milieu zijn deze indieningsvereisten vastgelegd in hoofdstuk 1 (Algemene indieningsvereisten voor een Omgevingsvergunning) en hoofdstuk 4 (specifieke indieningsvereisten voor een Omgevingsvergunning Milieu).

Overleg met de overheid

Tijdige en juiste afstemming met de overheid voorkomt miscommunicatie en vertraging in de procedures. Evenals het betrekken van andere partners als gemeente, omgevingsdienst of veiligheidsregio. Wij voeren regie op basis van een omgevingsanalyse en bepalen aan de hand daarvan de aanvliegroute. Deskundig en bekwaam.

Kunnen wij iets voor u betekenen? Neem dan vandaag contact met ons op.

Aanvraag omgevingsvergunning: Services
bottom of page