top of page

BEZONNINGSSTUDIE

Bij het bouwen van een nieuw pand of object kan schaduwwerking ontstaan die hinder voor anderen veroorzaakt. Door middel van het uitvoeren van een bezonningsstudie kan de mate van hinder worden vastgesteld en getoetst.

DockSide_5.jpg
DockSide_4.jpg
DockSide_1.png

Er wordt aangevangen met het intekenen van de bestaande bebouwing. Hierbij wordt meer inzicht verschaft in de schaduwwerking van bestaande panden en objecten. Er kan ook een vergelijking worden gemaakt met de bestaande bebouwing als de situatie door de nieuwbouw juist verbetert.

Van de toekomstige ontwikkeling wordt eerst een massa studie gemaakt. Deze studie is gebaseerd op het IFC-model dat bijvoorbeeld door de architect wordt aangeleverd.

De massa studie geeft weinig informatie over de vormen van het te realiseren pand. Het gaat hierbij slechts om de schaduwwerking op panden van derden.

Als in de bestanden van de architetct meer details meekomen, dan wordt dat ook in de bezonningsstudie zichtbaar.

In de figuur is duidelijk zichtbaar dat het nieuwe pand een schaduwwerking heeft op een bestaand pand. In het afgebeelde geval was de nieuwe situatie echter nagenoeg gelijk aan de bestaande situatie zodat er feitelijk geen verslechtering van de situatie optrad.

Kunnen wij iets voor u betekenen? Neem dan vandaag contact met ons op.

Bezonningsstudie: Services
bottom of page