top of page

ZICHTLIJNENSTUDIE

Als er op een inbreilocatie een nieuw plan wordt ontwikkeld zijn omwonenden vaak nieuwsgierig naar de realisatie. Soms zijn mensen bang voor nieuwe ontwikkelingen. Wat mensen in zo'n situatie helpt is een duidelijke schets van de toekomstige bebouwing. Dat doen wij door middel van een zichtlijnenstudie. Dat voorkomt bezwaren en leidt tot korte proceduretijd en minder bezwaren.

Trefpunt_1.jpg
Trefpunt_2.jpg
Trefpunt_3.jpg

Voor de weergave van de zichtlijnen worden foto's gebruikt. In het voorbeeld zijn dat Streetview foto's van Google op verzoek van de opdrachtgever.


Onze fotograaf kan deze werkzaamheden ook uitvoeren. De grootformaat foto's in hoge resolutie geven een beter resultaat en kunnen beter worden gebruikt voor rapportages, posters, etc.

Het basisbeeld geeft een weergave van de situatie 'as is'. Deze foto wordt bewerkt met gegevens die door de architect worden aangeleverd.

Uit het model worden de gevelaanzichten geïsoleerd en in het straatbeeld geprojecteerd. Zo ontstaat direct inzicht in de bedoeling die de architect met het plan heeft.

In de weergave van de ontwikkeling is ook schaduwwerking meegenomen. Zo ontstaat een reëel en accuraat beeld van de situatie na wijziging.

Onderzoek heeft aangetoond dat het opstellen van een zichtlijnenstudie het aantal bezwaren gedurende een procedure verkleind. Daarnaast verkrijgt u uitstekende grafische weergaven op groot formaat voor het gebruik tijdens presentaties en voorlichtingsdagen.

Kunnen wij iets voor u betekenen? Neem dan vandaag contact met ons op.

Zichtlijnenstudie: Services
bottom of page