top of page

BRZO INRICHTINGEN

Binnen de groep van bedrijven die gevaarlijke stoffen opslaan nemen BRZO-inrichtingen een bijzondere plaats in. Vanwege de mogelijke gevolgen bij incidenten met gevaarlijke stoffen moeten deze bedrijven een veiligheids management systeem hebben en moeten vooraf alle mogelijke scenario's zijn geïdentificeerd.

Depositphotos_4039491_original.jpg

PROBLEEM ANALYSE

Architect at Work

TOETS REGELGEVING

voorpagina PAG rapport.png

VASTLEGGEN BEVINDINGEN EN AANBEVELINGEN

Relevante uitgangspunten

Regelgeving over opslag van gevaarlijke stoffen is complex. Naast het BRZO 2015 moet rekening worden gehouden met Bevi/Revi (risico afstanden) en PGS 15 (o.a. UPD). Niet zelden gaat een wijziging binnen een BRZO-inrichting gepaard met een QRA en een aanvraag omgevingsvergunning. Het is daarom belangrijk een goede probleemanalyse op te stellen.

Risicogestuurd ontwikkelen

Als duidelijk is welke wijzigingen worden doorgevoerd moet toetsing aan wet en regelgeving plaatsvinden. Bij een negatief effect op de risicocontour moet er tevens een QRA worden uitgevoerd. Die moet inzicht geven in de bestaande en de gewenste situatie. Door de uitkomsten tussentijds te evalueren kan de gewenste situatie worden bijgesteld. Dat noemen wij 'risicogestuurd ontwikkelen'.

Rapportage

De gewenste ontwikkeling moet met meerdere partijen worden besproken. Zo zijn onder meer gemeente, veiligheidsregio en verzekeraar bij het proces betrokken. Onze adviseurs houden hiermee rekening. Wij kennen de overheid en haar adviseurs en weten op welke onderdelen rapporten worden getoetst. Wij houden daarmee rekening bij het opstellen van onze rapportage.

Kunnen wij iets voor u betekenen? Neem dan vandaag contact met ons op.

Advisering BRZO inrichtingen: Services
bottom of page