top of page

GEURONDERZOEK

Geuremissie van activiteiten kan door het treffen van maatregelen en voorzieningen worden beperkt. Wordt er overlast ervaren dan kan door objectief en onafhankelijk advies de situatie worden verbeterd.

garbage Dumpster

SITUATIE

pink rook

TOETSING

beheer van stortplaatsen

OBJECTIVITEIT

Toetsingskader

Het optreden van geurwaarneming vindt vooral plaats bij industriële en agrarische activiteiten. Soms is die geurwaarneming zo intens dat er sprake kan zijn van hinder of dreigende hinder. Dan is het van belang welke toetsingskader van toepassing is.

Toetsing aan wet- en regelgeving

Na het vaststellen van het toetsingskader wordt nagegaan welke actie nodig is om de situatie te verbeteren. Dat kan door het treffen van voorzieningen of door het aanpassen van protocollen en handelingen. Die maatregelen worden besproken met betrokkene.

Onafhankelijk advies

Omdat wij zelf geen geuronderzoeken uitvoeren zijn wij onafhankelijk en objectief. Wij kunnen situaties en onderzoeken zonder last of ruggespraak beoordelen en op waarde schatten. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Kunnen wij iets voor u betekenen? Neem dan vandaag contact met ons op.

Geuronderzoek: Services
bottom of page