top of page

ONGEVALSONDERZOEK

De wetgeving in Nederland stelt dat ongevallen moeten worden geregistreerd en in sommige gevallen aan de inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid moeten worden gemeld.

Dakdekkers at Work

INCIDENTEN

Depositphotos_127588354_original.jpg

UITVAL EN VERZUIM

Arts en Patiënt

ONGEVALS ANALYSE

Ongevallen en bijna ongevallen

Onder de term ‘incidenten’ vallen zowel ongevallen als bijna-ongevallen. Incidenten zijn ongewenste en ongecontroleerde gebeurtenissen, die, onder andere omstandigheden, hadden kunnen leiden tot nadelige of schadelijke effecten (waaronder persoonlijk letsel). Ongevallen zijn incidenten die daadwerkelijk hebben geleid tot nadelige of schadelijke effecten.

Rol van inspectie-SZW

Het onderzoeken van een ongeval wordt niet eenduidig in de wet verlangt maar er staan wel impliciete verwijzingen in de wet dat je inzicht moet verschaffen. In de praktijk wordt dit door de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (i-SZW) vertaalt naar en moet naast de melding ook een onderzoek worden gedaan.

Methodische aanpak

Door op een systematische wijze een incident of een ongeval te onderzoeken kunnen de oorzaken daarvan worden vastgesteld. De methodes die hiervoor worden gebruikt maken een heldere relatie tussen oorzaak en gevolg. Daarnaast worden ook beheersmaatregelen die de gebeurtenis hadden kunnen voorkomen in het onderzoek meegenomen. Door de analyse goed inzichtelijk te maken voor het hele bedrijf kan worden geleerd en kan herhaling worden voorkomen.

Kunnen wij iets voor u betekenen? Neem dan vandaag contact met ons op.

Ongevalsonderzoek: Services
bottom of page