top of page

ADVISERING PGS15

De richtlijn voor het opslaan van verpakte gevaarlijke stoffen PGS15 bestaat sinds 2005 en is sindsdien een aantal keer herzien. Voor nieuwe situaties wordt PGS15:2016 gebruikt. Voor de meest recente versie klikt u hier. PGS15 sluit voor wat betreft de indeling van gevaarlijke stoffen, aan bij de vervoerswetgening (ADR). Gevaarlijke stoffen worden ingedeeld in 9 hoofdcategorieën. Mits gevaarlijke stoffen op een juiste wijze worden opgeslagen, is opslag veilig. Voor een juiste opslag is toetsing aan PGS15 nodig.

BVOK_1.jpg

KEUZE OP BASIS VAN KENNIS

Business Meeting

OVERLEG MET ARGUMENTEN

pgs 15 INSPECTIERAPPORT.png

VAKKUNDIGE INSPECTIES

Juiste configuratie

Onze adviseurs hebben kennis van de verschillende soorten gevaarlijke stoffen en de verpakkingen waarin ze worden opgeslagen. Zij kunnen u bijstaan met advies over de wijze waarop gevaarlijke stoffen moeten worden opgeslagen. Is de opslag in één container beter, óf kan de opslag beter over een paar opslagkasten worden verdeeld? Zij weten het en komen met de beste maatwerkoplossing tegen de laagste kosten!

Deskundig oordeel

Met vele jaren advies ervaring zijn wij een deskundig partner op het gebied van de opslag van gevaarlijke stoffen. Niet alleen voor uw interne organisatie, maar ook als gesprekspartner richting de overheid. 'Mogelijk maken wat mogelijk is' is daarbij ons adagium. Het toepassen van het gelijkwaardigheidsbeginsel heeft al veel verrassende oplossingen geboden.

Periodieke controle

Onze inspecteurs zijn deskundig in het beoordelen van opslagvoorzieningen. Zij beoordelen de opslagvoorziening op het juiste functioneren. Of dit nu een kast, een container of een bouwkundige voorziening is. Zij toetsen aan de regelgeving en de verschillende prestatie-eisen. Van de uitgevoerde inspecties wordt een inspectierapport en -certificaat afgegeven.

Kunnen wij iets voor u betekenen? Neem vandaag contact met ons op.

Advisering PGS15: Services
bottom of page