top of page

RISICO-INVENTARISATIE EN -EVALUATIE

Painter at Work
Werken met koffie
elektrische inspecteurs

INVENTARISEREN VAN ACTIVITEITEN

Personeel is het belangrijkste kapitaal van het bedrijf. Om het personeel te beschermen tegen ongevallen en verzuim onderzoeken wij de mogelijke gevaren. Dit doen wij op gestructureerde en geünificeerde wijze. Onze RI&E's zijn compleet, robuust en verifieerbaar.

UITWERKEN VAN DE RISICO'S

De uitwerking van gegevens vindt plaats door ervaren deskundigen. Soms zijn dat middelbaar veiligheidskundigen, soms hoger veiligheidskundigen. Toetsing van de RI&E vindt altijd plaats door een gecertificeerde kerndeskundige.

AANBEVELINGEN INTEGREREN IN DE BEDRIJFSVOERING

De output van onze RI&E's komt in de vorm van een managementsysteem. Verantwoordelijken binnen de organisatie worden automatisch betrokken. Onze RI&E's zijn dynamisch en sturend en genereren rapportages voor het management.

Kunnen wij iets voor u betekenen? Neem vandaag contact met ons op.

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E): Services
bottom of page