top of page

SIGNALERINGSKAARTEN

Voor ruimtelijke plannen, omgevingsvergunningen en bepaling van de benodigde inzet voor preventie en repressie is een goed beeld van alle invloedsgbieden in uw werkgebied van het grootste belang. Prevent Adviesgroep digitaliseert al jaren deze belangrijke informatie voor overheden en hulpdiensten.

preventadviesgroep_nl_risicokaart.jpg

INFORMATIE BRONNEN

Zakelijke bijeenkomst

NETCENTRISCH

preventadviesgroep_signaleringskaart.jpg

KOSTEN EFFICIËNT

Veelheid aan informatie én bronnen

Bij de uitvoering van wetgeving wordt gebruik gemaakt van een veelheid aan bronnen. Deze bronnen worden ook nog eens beheerd door verschillende partijen.  Voor veel partijen is het lastig deze bronnen bij elkaar te krijgen én deze op één plek te visualieren.

Overleg met betrokken partijen

Op basis van de bestaande Risicokaart wordt overlegd met betrokken partijen waar behoefte aan is. Soms is dat het efficienter maken en stroomlijnen van processen. Soms is dat de behoefte om informatie centraal te kunnen raadplegen (netcentrisch werken).

Methodische aanpak

Door op systematische wijze informatie te ontsluiten is deze beter toepasbaar voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Hiermee zijn organisaties beter in staat sneller en kostenefficiënter te werken. Wij komen vrijblijvend bij u langs voor het toelichten van de mogelijkheden.

Kunnen wij iets voor u betekenen? Neem dan vandaag contact met ons op.

Signaleringskaarten: Services
bottom of page